[1]
บุญคง จ. and ราชชมภู น., “การใช้อีควาเซียทดแทนไขมันบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนย”, JFTSU, vol. 5, no. 1, pp. 26–35, Aug. 2015.