[1]
น้อยด้วง ป. and โพธิ์ชัย พ., “การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง”, JFTSU, vol. 6, no. 1, pp. 35–43, Aug. 2015.