[1]
น้อยด้วง ป. and วงศ์วรรณ ร., “การพัฒนาสูตรไอศกรีมจากน้อยหน่าโดยใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัว”, JFTSU, vol. 5, no. 1, pp. 36–46, Aug. 2015.