[1]
ไทพาณิชย์ ส. and แย้มอาษา ธ., “คุณลักษณะของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในกล้วยน้ำว้า Musa sapientum Linn”., JFTSU, vol. 5, no. 1, pp. 54–63, Aug. 2015.