[1]
จินดาพรรณ ณ., “องค์ประกอบและสมบัติในการทำหน้าที่ของไข่แดง”, JFTSU, vol. 3, no. 1, pp. 14–21, Aug. 2015.