[1]
น้อยด้วง ป. and วิเลปะนะ เ., “การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่”, JFTSU, vol. 3, no. 1, pp. 22–29, Aug. 2015.