[1]
รอดมุ้ย อ. and จิตรวโรภาส อ., “การผลิตคุกกี้โดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีบางส่วน”, JFTSU, vol. 3, no. 1, pp. 37–43, Aug. 2015.