[1]
จินดาพรรณ ร., “ฟองในอาหาร (Food Foams)”, JFTSU, vol. 1, no. 1, pp. 12–16, Aug. 2015.