[1]
น้อยด้วง ป. and คล้ายจันทร์ ป., “การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม”, JFTSU, vol. 1, no. 1, pp. 24–30, Aug. 2015.