ชัยกุลเสรีวัฒน์ อำพรรณ. “โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร”. Journal of Food Technology, Siam University 2, no. 1 (August 17, 2015): 62. Accessed February 22, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38359.