1.
ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ. โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 17 [cited 2024 Mar. 3];2(1):62. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38359