1.
น้อยด้วง ป, โพธิ์ชัย พ. การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง. JFTSU [Internet]. 2015 Aug. 18 [cited 2024 Feb. 22];6(1):35-43. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38408