วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ISSN 2985-0118 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการใช้น้ำเลี้ยงเซลล์ของ Streptomyces sp. ต่อการเจริญในระยะต้นกล้า ของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ที่เพาะในสภาวะปนเปื้อนฟลูออรีนและฟีแนนทรีน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy