วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ISSN 2985-0118 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟโดยไม่ใช้ตัวทำละลายต่อสารสำคัญบางชนิดจากใบกัญชง ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพและยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy