[1]
อมรเลิศพิศาล ด., จำใจ อ. , พงษ์ไพบูลย์ ญ. และ ไล้เลิศ น. 2021. การยับยั้งอนุมูลอิสระและเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 1 (เม.ย. 2021), 84–94.