[1]
มหายศนันท์ ศ., เฉลิมแสน ย. และ เวชสิทธิ์นิรภัย น. 2021. รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 3 (ธ.ค. 2021), 138–151.