[1]
ชูเพ็ง พ., มาลา จ. และ จุ้ยจุลเจิม ณ. 2021. ผลของการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์ในอาหารเป็ดไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ ระดับค่าคลอเลสเตอรอล และวิตามินเอในไข่แดง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 1 (เม.ย. 2021), 65–74.