[1]
แก้วเลิศตระกูล เ., เครือคำ พ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. และ บุญปลอด น. 2019. การปฏิบัติในระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF SYSTEM) ของนักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 36, 3 (ธ.ค. 2019), 114–125.