[1]
หมั่นวิชา อ., ศิลมั่น ไ. และ สรวมศิริ ส. 2021. ผลของวิธีการตอนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบซาก ของแพะลูกผสม (แบล็คเบงกอล x ซาเนน) เพศผู้. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 38, 2 (ส.ค. 2021), 98–106.