(1)
อมรเลิศพิศาล ด.; จำใจ อ. .; พงษ์ไพบูลย์ ญ. .; ไล้เลิศ น. . การยับยั้งอนุมูลอิสระและเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ. MJUJN 2021, 38, 84-94.