(1)
มหายศนันท์ ศ.; เฉลิมแสน ย. .; เวชสิทธิ์นิรภัย น. . รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก. MJUJN 2021, 38, 138-151.