(1)
ปั้นฉาย ว.; บุญปลอด น. . การเจริญและการพัฒนาของผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black Genoa ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่. MJUJN 2021, 38, 1-11.