(1)
พูนภักดี ด.; อ่อนทอง จ. . การตอบสนองปุ๋ยแมกนีเซียมของข้าวโพดที่ปลูกในวัสดุปลูก. MJUJN 2021, 38, 1-14.