อมรเลิศพิศาล ด.; จำใจ อ. .; พงษ์ไพบูลย์ ญ. .; ไล้เลิศ น. . การยับยั้งอนุมูลอิสระและเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 84–94, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/214341. Acesso em: 26 ก.ย. 2022.