ชูเพ็ง พ.; มาลา จ. .; จุ้ยจุลเจิม ณ. . ผลของการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์ในอาหารเป็ดไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ ระดับค่าคลอเลสเตอรอล และวิตามินเอในไข่แดง. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 65–74, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/230132. Acesso em: 2 ธ.ค. 2022.