อมรเลิศพิศาล ดวงพร, จำใจ อุเทน, พงษ์ไพบูลย์ ญานี, และ ไล้เลิศ นริศรา. 2021. “การยับยั้งอนุมูลอิสระและเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38 (1):84-94. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/214341.