[1]
อมรเลิศพิศาล ด., จำใจ อ. ., พงษ์ไพบูลย์ ญ. ., และ ไล้เลิศ น. ., “การยับยั้งอนุมูลอิสระและเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรติเนสของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบ”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 84–94, เม.ย. 2021.