[1]
มหายศนันท์ ศ., เฉลิมแสน ย. ., และ เวชสิทธิ์นิรภัย น. ., “รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนต้นกล้าของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 138–151, ธ.ค. 2021.