[1]
ชูเพ็ง พ., มาลา จ. ., และ จุ้ยจุลเจิม ณ. ., “ผลของการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นแหล่งของแคโรทีนอยด์ในอาหารเป็ดไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ ระดับค่าคลอเลสเตอรอล และวิตามินเอในไข่แดง”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 65–74, เม.ย. 2021.