[1]
แก้วเลิศตระกูล เ., เครือคำ พ., ศักดิ์คะทัศน์ พ., และ บุญปลอด น., “การปฏิบัติในระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF SYSTEM) ของนักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่”, MJUJN, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 114–125, ธ.ค. 2019.