[1]
หมั่นวิชา อ., ศิลมั่น ไ. ., และ สรวมศิริ ส., “ผลของวิธีการตอนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบซาก ของแพะลูกผสม (แบล็คเบงกอล x ซาเนน) เพศผู้”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 2, น. 98–106, ส.ค. 2021.