[1]
ปั้นฉาย ว. และ บุญปลอด น. ., “การเจริญและการพัฒนาของผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black Genoa ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 1, น. 1–11, เม.ย. 2021.