[1]
พูนภักดี ด. และ อ่อนทอง จ. ., “การตอบสนองปุ๋ยแมกนีเซียมของข้าวโพดที่ปลูกในวัสดุปลูก ”, MJUJN, ปี 38, ฉบับที่ 3, น. 1–14, ธ.ค. 2021.