กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF