[1]
Peerapanuruk, N., Palanan, A., Kriengburapha, K., Ariyaprakai, K., Leephiboonsawat, C., Egobol, N., Ratanasiri, A. and Premgamone, A. 2013. Helmets Loss among Khon Kaen University Students. Srinagarind Medical Journal. 24, 2 (Nov. 2013), 117–123.