[1]
สิทธิราชา ท. 2013. ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี. Srinagarind Medical Journal. 7, 3 (Nov. 2013), 140–145.