[1]
พันธ์ชัย ส. 2013. การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery). Srinagarind Medical Journal. 28, 4 (Nov. 2013), 116–126.