[1]
เทียมเก่า ส. and พรานบุญ ส. 2013. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร. Srinagarind Medical Journal. 28, 4 (Nov. 2013), 308–314.