[1]
เทียมเก่า ส. 2013. การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track. Srinagarind Medical Journal. 28, 4 (Nov. 2013), 315–319.