[1]
วัฒนพันธุ์ภ. 1. การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก. Srinagarind Medical Journal. 29, 4 (1), 9-12.