[1]
เต็มธนะกิจไพศาล อ. 2015. มะเร็งปากมดลูก. Srinagarind Medical Journal. 30, 5 (Oct. 2015), 7–9.