[1]
เกษมศิริ พ. 2015. ผ่าตัดสมองผ่านจมูก: Role of Endoscopic Endonasal Skull base Surgery. Srinagarind Medical Journal. 30, 5 (Oct. 2015), 36–41.