(1)
สิทธิราชา ท. ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี. SRIMEDJ 2013, 7, 140-145.