(1)
มิตรสูงเนิน ฐ.; ภู่เงิน ป.; โคตรรุฉิน แ. Pitfall Management in Emergency Room. SRIMEDJ 2013, 28, 74-79.