(1)
พันธ์ชัย ส. การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery). SRIMEDJ 2013, 28, 116-126.