(1)
เทียมเก่า ส.; พรานบุญ ส. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร. SRIMEDJ 2013, 28, 308-314.