(1)
เทียมเก่า ส. การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track. SRIMEDJ 2013, 28, 315-319.