(1)
Chantakram, S. Cover. Srinagarind Med J 1, 29.