(1)
แก้วชัง ก. เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ. SRIMEDJ 2015, 30, 1.