(1)
เกษมศิริ พ. ผ่าตัดสมองผ่านจมูก: Role of Endoscopic Endonasal Skull Base Surgery. SRIMEDJ 2015, 30, 36-41.